Voor developers

aangemaakt op: 03-03-2021 17:56

De gemeente Zuid-Drecht is niet alleen bedoeld voor beslissers in gemeenten die zicht proberen te krijgen op de mogelijkheden rondom Common Ground, maar is tevens ook een voorbeeld Common Ground-ecosysteem. Daarmee is het automatisch een interessante omgeving om je eigen applicaties tegenaan te testen.

dev.zuid-drecht.nl

Op dev.zuid-drecht.nl is een speciale ontwikkelomgeving ingericht voor Common Ground developers, deze beschikt over dezelfde inrichting en componenten als de demo omgeving zuid-drecht.nl. Deze omgeving staat ook gratis ter beschikking van eenieder die aan de slag wil met Common Ground API’s. Uiteraard staat hier wel een fair use policy en geen enkele garantie tegenover. Hou er ook rekening mee dat deze omgeving iedere nacht wordt gereset. Het is dus geen goede plek om gegevens op te slaan die je bijvoorbeeld de volgende dag bij een demo nodig hebt. Daarvoor kun je betere een tijdelijke gratis CAAS-omgeving aanmaken via commonground.conduction.nl

Haven en Kubernetes

We verlenen om overduidelijke reden geen toegang tot de onderliggende kubernetes klusters voor de omgeving. Het is dus niet mogelijk om hier te spelen met installeren en Haven. Maar daar zijn uiteraard wel andere opties voor, zo kun je zelf via commonground.conduction.nl een CAAS-omgeving starten en die van alle componenten voorzien waar je mee wilt developen.

Componentenlijst

Op Zuid-Drecht worden op dit moment de volgende componenten gedraaid:

Component Meer Informatie StyleCI: Dev Github: Dev API-Test: Dev
Adres Service Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Agenda Service Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Bericht Service Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Betaal Service Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
BRP Service Lees meer StyleCI Docker Image CI Nvt
Challenge Component Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Contact Catalogus Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Contact Moment Component Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Commonground Dashboard Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Digispoof Lees meer StyleCI Docker Image CI Nvt
Doc parser Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Education Component Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Environment Component Lees meer StyleCI Docker Image CI Nvt
Export Component Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Instemming Service Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Issue Component Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Landelijke Tabellen Catalogus Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Locatie Catalogus Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Medewerker Catalogus Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Memo Component Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Order Registratie Component Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Portfolio Component Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Proces Type Catalogus Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Producten Diensten Catalogus Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Proto Application NL Design Lees meer StyleCI Docker Image CI Nvt
Proto Component Commonground Lees meer StyleCI Docker Image CI Nvt
Queue Component Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Review Component Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
StuF Component Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Taken Component Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Trouw Service Lees meer StyleCI Docker Image CI Nvt
User Component Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Verzoek Registratie Component Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Verzoek type catalogus Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge
Web Resource Catalogus Lees meer StyleCI Docker Image CI Status badge